Wij ontvangen de aanvragen voor een consumptief krediet van onze aangesloten kantoren. Wij beoordelen de aanvraag, zoeken de geschikte kredietverstrekkers en doen de offerte-aanvraag. Bij akkoord van de kredietnemer verzorgen wij de dossiervorming, controle en controle op uitbetaling.